Ett djur om dagen skapades med akvarellpennor och tusch under en vecka.