kund: SVERIGES KOMMUNER & LANDSTING

SKL producerar mycket informationsmaterial som ska nå ut till medborgare och anställda och nu gör man en satsning på att fylla detta med mer illustration. Kul!